Brukeropplysninger

PoteGull lagrer opplysninger som navn, adresse, telefonnummer og epostadresse til eget bruk. Brukeropplysninger blir ikke under noen omstendigheter solgt videre til tredjepart.
Personopplysninger benyttes til behandling, administrering og analysering av kundeforhold samt utvikling og forbedring av tjenestene våre.

Personopplysningene samles inn i hovedsak fra kunden selv. Som for eksempel ved kunderegistrering eller konkurranser.

PoteGull må behandle kundenes personopplysninger for å kunne tilby dem nettjenestene våre. Dersom kunden ikke vil oppgi de opplysninger som er merket som obligatorisk, kan ikke PoteGull tilby kunden sine tjenester.

Personopplysningene blir bevart så lenge det er nødvendig for å opprette kundeforholdet. Personopplysningene til passive kunder fjernes regelmessig. Kunden kan selv også be om å få kopi av personopplysningene sine eller i gitte situasjoner også be om å få dem slettet eller begrense dem. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dersom du ønsker dette, ta gjerne kontakt med oss først på post@potegull.no. Du kan også klage til Datatilsynet.

Menu
Potegull